ما رویای شما را به واقعیت تبدیل می کنیم

خدمات

خدماتی که با افتخار به شما ارائه می دهیم

طراحی سیستم های سازمانی

طراحی اپلیکیشن های موبایل

مشاوره و آموزش

ما با تمرکز بر نیازهای پنهان و آشکار و ارائه راهکارهای خلاق و بومی، پاسخگوی مشکلات هستیم

محصولات

سیستم ردگیری سیگنال

داشبورد مدیریت

سامانه کنترل تردد نفتکش ها

سامانه موقعیت یاب سرویس ها

سامانه مدیریت مخاطبین

سامانه مدیریت آمار و اطلاعات

سامانه مدیریت دفاتر روزانه

سامانه مدیریت نسخه های اپلیکیشن

هم اکنون با ما تماس بگیرید